W poniedziałek 13 marca wysłany został do Krajowego Rejestru Sądowego w Krakowie przygotowany przez Zarząd wniosek w sprawie zmiany danych Towarzystwa „Jastrzębiec”.

Zmiany związane są z decyzjami podjętymi na IX Walnym Zgromadzeniu TPZL „Jastrzębiec”. W skład Zarządu wybrano wtedy Andrzej Gurbisza w miejsce Jana Szkaradka, natomiast w Komisji Rewizyjnej znaleźli się nowi członkowie: Tomasz Markowicz w miejsce Wiktora Bubniaka i Jan Szkaradek w miejsce Witolda Bochenka.