Stary cmentarz w Lipinkach kryje w sobie wiele tajemnic. Jedną z nich jest figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem, która zdobiła jeden ze starych nagrobków tej nekropolii. Obecnie, zabezpieczona przez Towarzystwo „Jastrzębiec”, oczekuje na powrót na swe dawne miejsce. Jesienią oglądał ją i fotografował dr Tadeusz Łopatkiewicz – etnograf, zabytkoznawca, regionalista i  Prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej.

Dr Tadeusz Łopatkiewicz był wyraźnie zachwycony rzeźbą z lipińskiego cmentarza i podkreślił jej olbrzymią wartość jako zabytku i świadectwa kultury materialnej regionu. Zapytany o bliższe szczegóły odpowiedział:

Co do rzeźby z cmentarza w Lipinkach, wiążę ją z autorem zespołu 14 rzeźb Matki Boskiej z Dzieciątkiem, które zachowały się w następujących łemkowskich wsiach: Bodaki, Długie , Jasionka , Konieczna (dwie), Lipna, Małastów, Owczary, Ropica Górna, Smerekowiec, Świerzowa Ruska, Wapienne, Zdynia i Zyndranowa. Wszystkie one kute są w piaskowcu i powstały pomiędzy 1869 a 1894 rokiem. Sądzę, że nagrobek z Lipinek również pochodzi z 2 poł. XIX wieku. Rzeźby wykonano w Bartnem.

Kim jest zatem zagadkowy autor Matki Boskiej z Dzieciątkiem i pozostałych kilkunastu łemkowskich rzeźb. Dr Łopatkiewicz jest w trakcie przygotowywania obszernego artykułu na ten temat. W artykule prowadzi skomplikowany wywód, który pozwala zaproponować nazwisko autora wszystkich wymienionych wcześniej rzeźb. Na razie jednak nie chce zdradzać szczegółów, co jest całkowicie zrozumiałe. Swoją ciekawość zaspokoimy zatem dopiero w przyszłym roku. Informację o ustaleniach znajdziecie na naszym portalu.

W wizji lokalnej na starym cmentarzu w Lipinkach, która odbyła się w połowie października 2022 roku, obok dra T. Łopatkiewicza udział wzięli: ks. dyr. Rafał Brej, a z ramienia Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipińskiej –  Jan Ślusarz i Piotr Popielarz, czyli piszący te słowa.

Fotografie figury oraz postumentu, na którym się znajdowała, wykonał T. Łopatkiewicz, zdjęcie uszkodzonej głowy Dzieciątka – P. Popielarz.