Znalazły się środki na wykonanie ostatniego z czterech witraży, które ozdobią główną nawę barokowego kościoła w Lipinkach. Pieniądze ofiarowali w tym tygodniu nasi rodacy z USA – Larry i Mary Beth Craven. Korzenie Cravenów wywodzą się z lipińskiej rodziny Musiałów.

Larry i Mary Beth na stałe mieszkają w Northvale w stanie New Jersey. Podczas zeszłorocznych wakacji udało im się pierwszy raz odwiedzić Polskę i Lipinki, skąd jeszcze w XIX wieku wyemigrował do USA przodek Larrye’go. W genealogicznych poszukiwaniach korzeni wspierał ich wtedy piszący te słowa.

Larry i jego żona zwiedzili między innymi zabytkowy kościół w Lipinkach. Wielkie wrażenie zrobiły na nich starania ks. Jana Edlinga zmierzające do uratowania tej świątyni. Wiosną tego roku Towarzystwo „Jastrzębiec” zdecydowało, aby oficjalnie poprosić naszych rodaków z USA o pomoc finansową. Na odzew nie trzeba było czekać zbyt długo. 2 lipca Cravenowie przekazali 2500$ z przeznaczeniem na czwarty witraż barokowego kościoła oraz dofinansowanie prac malarskich w nawie głównej i kaplicy bocznej.

Ostatni witraż nawy głównej przedstawia Ucieczkę do Egiptu Świętej Rodziny. Zaprojektował go i wykona artysta z Cieklina – Wiesław Czechowicz. Obecnie pracuje nad trzecim witrażem nawy głównej: „Poszukiwanie Jezusa w Świątyni”. Mamy zapewnienie, że zostanie wykonany i zamontowany jeszcze przed uroczystościami odpustowymi 15 sierpnia. Witraż zamówiony przez Larry,ego i Mary Beth zobaczymy przed 1 listopada 2012 roku.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec”, które zainicjowało i prowadziło rozmowy z naszymi rodakami z USA, serdecznie dziękuję Larry’emu i Mary Beth Craven za tak znaczące włączenie się w dzieło remontu starego kościoła w Lipinkach. Wasza pomoc pozwoli zachować ten cenny zabytek naszej przeszłości dla przyszłych pokoleń. Niezmiernie cieszy fakt, że wysiłek ks. Jana Edlinga trwający już od kilku lat, coraz częściej doceniany jest również poza granicami Polski. O trwających właśnie w byłym lipińskim sanktuarium pracach poinformujemy obszernie w osobnym artykule.