Znamy już kwotę z przeprowadzonej w Dzień Zaduszny składki podczas mszy świętej w starym kościele w Lipinkach. Zebrane pieniądze przeznaczone zostaną na prace porządkowe na miejscowym starym cmentarzu. Ile udało się zebrać?

Po podliczeniu „tacy” okazało się, że mieszkańcy parafii Lipinki przekazali na porządkowanie starego cmentarza kwotę 545,50 zł. Suma ta przekazana został na konto Towarzystwa „Jastrzębiec”, które od wielu lat wspiera wszelkie działania zmierzające do przywrócenia staremu cmentarzowi w Lipinkach godnego wyglądu. Zebrane pieniądze wystarczą na trzykrotne koszenie starego cmentarza.

Przypomnijmy, że w ostatnich tygodniach wycięte zostały na cmentarzu znajdujące się w bardzo złym stanie stare drzewa, które zagrażały nie tylko nagrobkom, ale również odwiedzającym cmentarz. Wykonanie tych prac możliwe było dzięki wsparciu władz samorządowych. Do uprzątnięcia pozostały jeszcze stosy gałęzi. Niestety, już pojawiły się wśród nich stosy śmieci.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec” składa podziękowania Proboszczowi Parafii Lipinki Ks. Wacławowi Śliwie oraz Wójtowi Gminy Lipinki Czesławowi Rakoczemu za życzliwe wsparcie idei uporządkowania tej ważnej dla lokalnej społeczności nekropolii.