15 grudnia 2012 r. odbyło się VIII posiedzenie Zarządu Towarzystwa „Jastrzębiec”. Było to pierwsze spotkanie w okrojonym składzie po nagłej śmierci Członka Założyciela i Członka Zarządu „Jastrzębca” – Jana Knapika. Zebranie rozpoczęło się od wspomnienia jego osoby.

Głównym celem obrad było przyjęcie nowych członków TPZL oraz ustalenie daty przyszłorocznego Walnego Zgromadzenia. Termin ten został ustalony na niedzielę 17 lutego 2013 roku. Porządek obrad ustalony zostanie na posiedzeniu Zarządu Towarzystwa „Jastrzębiec” w dniu 27 stycznia.

Zarząd jednogłośnie podjął również uchwałę o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec” dwojga nowych członków – Małgorzatę i Tomasza Markowiczów. Brali oni już udział w tegorocznych inicjatywach „Jastrzębca”, a deklaracje członkowskie złożyli podczas listopadowego II Walnego Zgromadzenia. Towarzystwo „Jastrzębiec” liczy sobie zatem obecnie 33 członków.

Członkowie Zarządu wspólnie z przedstawicielami Komisji Rewizyjnej omówili także działania podjęte na rzecz nawiązania współpracy z samorządem słowackiego Sverzova, aktualny stan przygotowań do II Otwartych Amatorskich Szachowych Mistrzostw Ziemi Lipińskiej oraz postęp prac zmierzających do wydania Słownika Biograficznego Ziemi Lipińskiej 2013.

Zebrani zadecydowali ponadto, że korzystając z regulaminowych uprawnień, Zarząd uzupełni swój skład na drodze kooptacji. Na funkcję nowego Członka Zarządu TPZL „Jastrzębiec” zaproponowana została Krystyna Babiś. Kandydatura tę wstępnie zaakceptowali wszyscy obecni na posiedzeniu. Stosowna uchwała podjęta zostanie na pierwszym w roku 2013 posiedzeniu Zarządu, czyli 27 stycznia.