Już w sobotę 17 maja 2014 r. rusza koordynowana przez Towarzystwo „Jastrzębiec” akcja zbierania podpisów pod petycją w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej Rozdziele – Wójtowa. Petycję będącą głosem mieszkańców Lipinek w ważnej dla wszystkich sprawie będzie m.in. można podpisać podczas zbiórki na majową ratę budowlaną nowego kościoła.

Petycja w sprawie w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa osób korzystających z drogi powiatowej Rozdziele – Wójtowa to przedsięwzięcie zainicjowane przez p. Bronisławę Mika. Pismo skierowane do Starosty Powiatu Gorlickiego Mirosława Wędrychowicza zredagował Jan Ślusarz. Zostało ono jednogłośnie przyjęte na marcowym posiedzeniu Zarządu TPZL „Jastrzębiec”. Inicjatywę zbierania podpisów poparł Ks. Proboszcz Wacław Śliwa.

Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważna jest sprawa wybudowania chodnika wzdłuż drogi od Rozdziela do starego kościoła w Lipinkach i dalej w stronę Wójtowej. Liczba podpisów pod petycją będzie dowodem na to, że naprawdę zależy nam na polepszeniu stanu bezpieczeństwa tych wszystkich, którzy z tej drogi korzystają. Sukces akcji potwierdzi również, że mieszkańcy Lipinek tworzą społeczeństwo obywatelskie, które potrafi stanowczo upomnieć się o swoje prawa. prosimy o wsparcie inicjatywy „Jastrzębca” i złożenie podpisu w sobotę lub w następnych tygodniach. Jak to zrobić, poinformujemy na NIS Lipinek.

P E T Y C J A
w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa
osób korzystających z drogi powiatowej Rozdziele – Wójtowa.

Szanowny Panie Starosto

My, mieszkańcy miejscowości Lipinki, zamieszkujący posesje wzdłuż drogi powiatowej, biegnącej od Rozdziela do centrum Lipinek i dalej w kierunku Wójtowej, a także inni, korzystający z tej drogi, zwracamy się do Pana Starosty z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu wybudowanie wzdłuż opisanej trasy, na odcinku co najmniej od skrzyżowania w Rozdzielu do wysokości starego kościoła w Lipinkach chodnika dla pieszych, umożliwiającego bezpieczne poruszanie się po tej drodze. Analiza zdarzeń mających związek z naruszeniem bezpieczeństwa użytkowników tego odcinka drogi powiatowej na przestrzeni kilku kolejnych lat pozwala z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że jest to droga, na której z roku na rok dochodzi do coraz większej ilości zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu jej użytkowników. Corocznie zwiększa się ilość pojazdów poruszających się po jezdni, zwiększa się też ruch pieszych, osób uprawiających biegi lekkoatletyczne oraz amatorów nordic walking, którzy korzystają z drogi szczególnie po zmroku, w warunkach mocno ograniczonej widoczności.

Pomimo funkcjonujących ograniczeń prędkości i kontroli policyjnych w okresach największego nasilenia ruchu, bezpieczeństwo korzystania z tej drogi w żaden sposób się nie poprawia, a w ostatnich latach oraz kilka tygodni wstecz doszło do wypadków ze skutkiem śmiertelnym z udziałem pieszych i pojazdów. Być może statystyki policyjne nie odzwierciedlają w pełni tego problemu, gdyż nie zawsze takie zdarzenia są zgłaszane na policję, często widocznym świadectwem jakiegoś zdarzenia drogowego są tylko ślady hamowania i koleiny w poboczu świadczące o miejscu parkowania pojazdu. Biorąc pod uwagę dotychczasowe zdarzenia, a także wyniki przeciwdziałania wypadkom przez zobowiązane do tego służby, które to przynosi znikomy skutek, nasze społeczeństwo stoi na stanowisku, że w zaistniałej sytuacji budowa chodnika jest jedynym rozwiązaniem, które podniesie bezpieczeństwo użytkowników drogi. Życia ludzkiego nie da się przełożyć na kwoty finansowe, jak co ostatnio często się zdarza, a każde życie uratowane poprzez właściwe inwestowanie środków publicznych jest najważniejsze.

Do petycji załączamy listę osób popierających realizację wniosku i jeszcze raz zwracamy się o jego poważne potraktowanie.