Podczas przeprowadzonej w Środę Popielcową składki na tacę na porządkowanie starego cmentarza w Lipinkach zebrano sumę 1278,85 zł. Gorąco dziękujemy wszystkim Parafianom i Księdzu Proboszczowi Wacławowi Śliwie.

Pieniądze zebrane podczas wszystkich mszy świętych rozpoczynających okres Wielkiego Postu zostały w całości przekazane Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec”. Zebrana suma zostanie wykorzystana na tegoroczne prace porządkowe na starym cmentarzu w Lipinkach. Naszym celem nadal pozostaje przywrócenie temu ważnemu miejscu godnego wyglądu.

Warto pamiętać, że w 2015 roku Towarzystwo „Jastrzębiec” łącznie dysponować będzie na ten cel sumą wynoszącą ok. 2700 zł. O przeznaczeniu tej kwoty dyskutować będą członkowie Towarzystwa podczas VII Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się już 15 marca 2015 roku. Pierwsze prace porządkowe na starym cmentarzu w Lipinkach rozpoczną się wiosną. Jesteśmy przekonani, że w tym roku uda się poczynić kolejne kroki, aby miejsce tak ważne dla naszej społeczności odzyskiwało swój sakralny charakter.

Jeszcze raz składamy serdeczne podziękowania wszystkim ludziom dobrej woli, którzy swą pracą i datkami przyczyniają się, aby cel ten osiągnąć jak najszybciej. Specjalne podziękowania kierujemy do Wójta Gminy Lipinki Czesława Rakoczego, który od lat bierze na siebie wywózkę śmieci z terenu cmentarza parafialnego. Odbywa się ona trzy razy do roku – przed Świętami Wielkanocnymi, Odpustem w Lipinkach i Dniem Wszystkich Świętych. Bez tej pomocy utonęlibyśmy w śmieciach.