Na drugim w tym roku spotkaniu Zarządu Towarzystwa „Jastrzębiec”, które odbyło się 27 maja, dyskutowano między innymi o włączeniu się lipińskiej organizacji pozarządowej w obchody Jubileuszu 50-lecia Kapłaństwa ks. Ignacego Piwowarskiego.

Członkowie Zarządu podjęli decyzję o finansowym wsparciu przygotowywanej na tę okazję publikacji o życiu i działalności tak ważnego dla historii Lipinek kapłana. Na ten cel Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lipińskiej przeznaczy kwotę 500 złotych. Reprezentacja Towarzystwa „Jastrzębiec” weźmie również udział w jubileuszowej uroczystości zaplanowanej w Buczu (niedaleko Brzeska) na niedzielę 28 czerwca 2015 roku.

Przypomnijmy, że w książce pt. Ks. Ignacy Piwowarski – w służbie Bogu, Ojczyźnie i ludziom zawarte będą: obszerny biogram ks. Jubilata opracowany na podstawie wywiadu oraz tekstów źródłowych, wspomnienia jego byłych parafian z różnych miejscowości (także z Lipinek), wspomnienia działaczy sądeckiej Solidarności, liczne fotografie, dokumenty i artykuły, które ukazały się w prasie o ks. Ignacym Piwowarskim.