Pięcioosobowa Komisja Towarzystwa „Jastrzębiec” otworzyła dziś puszki, do których w dzień Wszystkich Świętych na obu lipińskich cmentarzach 20 wolontariuszy zbierało datki na rzecz remontu zabytkowej Kaplicy Straszewskich. Po przeliczeniu ich zawartości okazało się, że II Kwesta Listopadowa przyniosła kwotę 5645,49 zł. 

Mieszkańcy Lipinek odwiedzający 1 listopada 2013 roku stary i nowy cmentarz oraz liczni goście, którzy przybyli wczoraj na groby swych bliskich i przyjaciół, udowodnili niezbicie, że w pełni popierają pomysł Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec”, aby przywrócić utracony blask zabytkowej Kaplicy Straszewskich znajdującej się na starym cmentarzu. Zebrana w tym roku suma jest tylko o niecałe 400 zł mniejsza niż ta zgromadzona w roku 2012, kiedy ze strony parafii Lipinki padła propozycja przygotowania w tym budynku kaplicy przedpogrzebowej.

Wtedy można było sądzić, że propozycja remontu Kaplicy Straszewskich została zaakceptowana z przyczyn czysto praktycznych. Dziś, kiedy pomysł kaplicy przedpogrzebowej na starym cmentarzu w Lipinkach szybko upadł, a od marca dysponujemy już kaplicą do przechowywania zwłok w zabytkowym kościele, widać wyraźnie, że istnieje potrzeba i autentyczne pragnienie, aby przestrzeń starego cmentarza w Lipinkach doprowadzić do godnego wyglądu. Nie da się tego zrobić bez remontu najokazalszego i najważniejszego budynku stojącego na tym terenie, a jest nim właśnie pochodząca z 1882 roku kaplica wybudowana staraniem hr. Jadwigi Straszewskiej.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Lipinek i Wam, drodzy Goście, za dar serca i wsparcie, jakie otrzymaliśmy od Was 1 listopada 2013 roku. Muszę przyznać, że wynik kwesty, czyli kwota prawie 6 tysięcy złotych, pozwala optymistycznie spoglądać w przyszłość. Dziękujemy również za zaufanie, jakim obdarzyliście działające ledwie od dwóch lat Towarzystwo „Jastrzębiec”. Postaramy się tego zaufania nie zawieść, choć to dopiero początek drogi do sukcesu. O dalszych planach na rzecz remontu Kaplicy Straszewskich dyskutować będzie IV Walne Zgromadzenie TPZL „Jastrzębiec„, które zbierze się 24 listopada 2013 roku.

Dziękujemy wszystkim kwestującym wczoraj na naszych cmentarzach. Jestem Wam niezmiernie wdzięczny za Waszą odwagę wsparcia idei remontu kaplicy Straszewskich, za Wasz wielki wysiłek i poświęcony sprawie czas, który niejednokrotnie wyrwany został Waszym Rodzinom. Im także dziękuję za cierpliwość i wyrozumiałość – wszak dzień Wszystkich Świętych to okres, w którym każdy z nas ma tak wiele obowiązków.

A kwestowali 1 listopada 2013 roku: Krystyna Babiś, Barbara Bartuś, Bogusław Bochenek, Dorota Czechowicz, Sławomir Deda, Andrzej Gurbisz, Artur Janek, Tomasz Knapik, Małgorzata Markowicz, Tomasz Markowicz, Bronisława Mika, Piotr Popielarz, Mieczysław Ryba, Jan Ślusarz, Agnieszka Śliwa, Paweł Śliwa, Piotr Ślusarz, Tomasz Świerzowski, Maria Trzaskoś, Jan Woźniak.

Serdeczne podziękowania dla tych, którzy w różny sposób wsparli II Kwestę Listopadową na rzecz remontu Kaplicy Straszewskich i zadbali o przygotowanie na ten dzień starego cmentarza w Lipinkach:

  • Jakub Wszołek Agencja Reklamowa QMax – za nieodpłatne zaprojektowanie, przygotowanie i wydruk banerów Kwesty Listopadowej
  • Jacek Szary Firma MediaPixel – za przygotowanie i nieodpłatne wydrukowanie rozdawanych podczas kwesty kartek okolicznościowych
  • Krzysztof Kozioł Firma Budowlana „Kozbud” – za remont grobu Dobruckich i Bembnów
  • Ks. Wacław Śliwa – za nagłośnienie Kwesty Listopadowej z ambony
  • Wójt Gminy Lipinki Czesław Rakoczy – za wywiezienie przed 1 listopada zalegających na starym cmentarzu śmieci
  • Sołtys Czesława Jurusik – za użyczenie lokalu na podliczenie kwesty
  • Redakcja „Gazety Gorlickiej” – za zamieszczenie informacji o kweście i zdjęcia Kaplicy Straszewskich

Wszystkich nie sposób wymienić, ale przypomnieć również trzeba tych, którzy dziś z zapałem liczyli każdy zebrany 1 listopada grosik, nie szczędząc paznokci przy otwieraniu kwestarskich puszek. Chodzi oczywiście o prześwietną Komisję. A pod protokołem (do wglądu poniżej) podpisali się: Krystyna Babiś, Tomasz Knapik, Bronisława Mika, Piotr Popielarz i Jan Ślusarz. Do zobaczenia za rok!

Kwesta Listopadowa protokol