24 wolontariuszy będzie kwestować 1 listopada 2018 roku na obu lipińskich cmentarzach (starym i nowym) podczas VII Kwesty Listopadowej. Zbiórka do puszek przeznaczona zostanie na dalszy remont zabytkowej Kaplicy Straszewskich.

Kwesta rozpocznie się o godz. 8.00 i potrwa do godz. 16.00. Kwestujący będą zbierać datki do zaplombowanych puszek. Każdy ofiarodawca otrzyma specjalną naklejkę przygotowaną przez firmę MediaPixel Jacka Szarego. Przedstawia ona  Jadwigę Straszewską, z której inicjatywy zbudowana został kaplica na cmentarzu parafialnym w Lipinkach i która w tej kaplicy został pochowana.

Podczas sześciu kolejnych zbiórek organizowanych zawsze 1 listopada udało się zebrać 33 306, 24 zł. Ze środków tych w 2014 wydano 7 000,00 zł na przygotowanie projektu remontu Kaplicy Straszewskich wraz z kosztorysem i stosowną dokumentacją. Za resztę zebranej do tej pory sumy oraz dotacje z Fundacji PGNiG (30 tys. zł) oraz Fundacji PGE (18 tys. zł) w latach 2017-2018 wykonano kompleksowy remont dachu. Szczegóły znajdziecie w artykule: Pierwszy etap remontu Kaplicy Straszewskich za nami.

Kto tym razem zdecydował się na kwestowanie. Trzon grupy wolontariuszy pozostaje ten sam, choć pojawiają się nowe twarze. A oto pełna lista:

Cmentarz komunalny (nowy):

08.00 – 10.00: Krystyna Babiś, Bronisława Mika i Bogusław Bochenek
10.00 – 12.00: Witold Bochenek, Jan Ślusarz i Filip Nawab
12.00 – 14.00: Renata Rybczyk, Daniel Pyznar i Kazimierz Knapik
14.00 – 16.00: Krzysztof Deda, Jan Wędrychowicz oraz harcerze: Kinga Deda, Kacper Śliwa i Jakub Krupa

Cmentarz parafialny (stary):

08.00 – 10.00: Piotr Popielarz, Małgorzata Markowicz i Tomasz Markowicz
10.00 – 12.00: Andrzej Gurbisz i Mirosław Deda
12.00 – 14.00: Dorota Czechowicz oraz harcerze: Agnieszka Bodak i Błażej Róż
14.00 – 16.00: Tomasz Knapik i Sławomir Deda

Wyniki VII Kwesty Listopadowej opublikujemy na NIS Lipinek wieczorem 1 listopada. Komisyjne otwarcie puszek nastąpi ok. godz. 20.00.

Kaplica Straszewskich w Lipinkach