Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec” serdecznie zaprasza na XII Walne Zgromadzenie Członków TPZL „Jastrzębiec”, które odbędzie się 27 września 2020 r. (niedziela) o godz. 18.00 w Ośrodku Rekolekcyjnym w Lipinkach (stara plebania).

Proponowany porządek XII Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie obrad XII Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa „Jastrzębiec” przez Prezesa Towarzystwa „Jastrzębiec”, przywitanie ewentualnych gości.
 2. Wybór Przewodniczącego XII Walnego Zgromadzenia Towarzystwa „Jastrzębiec”.
 3. Wybór Sekretarza oraz Członka Prezydium.
 4. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał, przedstawienie proponowanego porządku obrad i przyjęcie go z ewentualnymi zmianami.
 5. Przedstawienie przez Prezesa TPZL sprawozdania z pracy Towarzystwa za rok 2019.
 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Towarzystwa za rok 2019.
 7. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej na temat pracy Zarządu oraz finansów za rok 2019.
 8. Podjęcie uchwały nr 1/34/2020/XIIWZ w sprawie przyjęcia/nieprzyjęcia sprawozdania finansowego Towarzystwa za rok 2019.
 9. Przedstawienie propozycji Planu Pracy Towarzystwa „Jastrzębiec” na lata 2020 i dyskusja.
 10. Podjęcie uchwały nr 2/35/2020/XIIWZ zatwierdzającej Plan Pracy Towarzystwa „Jastrzębiec” na rok 2020.
 11. Dyskusja na temat wysokości tej składki w roku 2020.
 12. Podjęcie uchwały nr 3/36/2020/XIIWZ zatwierdzającej wysokość składki członkowskiej Towarzystwa „Jastrzębiec” na rok 2020.
 13. Sprawy bieżące.
  • omówienie złożonego wniosku o dotację z LGD „Beskid Gorlicki” na II etap remontu Kaplicy Straszewskich (m.in. fundamenty, elewacja, schody, drzwi) na sumę 77 tys. złotych,
  • omówienie stanu przygotowań do IV Maratonu na Orientację KIWON (termin 10.10.2020 r.) wspartego dotacją Fundacji PGE na sumę 8 tys. złotych,
  • omówienie przygotowań do organizacji  IX Kwesty Listopadowej na rzecz remontu Kaplicy Straszewskich na starym cmentarzu w Lipinkach,
  • podjęcie decyzji na temat dalszego angażowania się w porządkowanie starego cmentarza w Lipinkach,
  • inne,
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad XII Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa „Jastrzębiec”.

Serdecznie zachęcamy osoby, które pragną włączyć się w prace Towarzystwa „Jastrzębiec” o wzięcie udziału w Walnym Zgromadzeniu i ewentualne złożenie deklaracji członkowskiej. Formularze dostępne będą na miejscu, można je też pobrać ze strony Towarzystwa „Jastrzębiec” – TUTAJ. W razie pytań prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny – tel. 600 605 588.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do członków o sprawdzenie stanu płatności składki członkowskiej i ewentualne wyrównanie należności. Wpłaty będzie można dokonać na miejscu na ręce Pani Skarbnik Towarzystwa „Jastrzębiec”. W przypadku nieobecności na XII WZ prosimy o wpłatę na nasze konto bankowe. Serdecznie dziękujemy za terminowe opłacanie składek.