Dzieci z gminy Lipinki wyjadą na letni obóz Tabor na Słowacji

Dzieci z gminy Lipinki wyjadą na letni obóz Tabor na Słowacji

Ośmioro uczestników z gminy Lipinki wraz z opiekunem Arkadiuszem Szurą weźmie udział w tegorocznym międzynarodowym letnim obozie dziecięcym “Tabor”, który odbędzie się w dn. 5-10 sierpnia 2013 roku w zaprzyjaźnionym Sveržowie...
TPZL “Jastrzębiec” będzie współpracować ze Sverzovem

TPZL “Jastrzębiec” będzie współpracować ze Sverzovem

23 kwietnia 2013 roku Wójt Czesław Rakoczy w imieniu Gminy Lipinki podpisał w Sverzovie na Słowacji umowę o współpracy z miejscowym samorządem. Jednocześnie Towarzystwo “Jastrzębiec”podpisało analogiczną umowę o współpracy...