W tym tygodniu Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec” podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim w Krakowie na dotację w wysokości 77 345 złotych. Kwota ta przeznaczona zostanie na kolejny etap remontu zabytkowej Kaplicy Straszewskich na starym cmentarzu w Lipinkach.

Dotacja jest efektem wniosku złożonego jeszcze wiosną w Lokalnej Grupie Działania „Beskid Gorlicki”. W działaniach tych Towarzystwo „Jastrzębiec” wsparł Wójt Gminy Lipinki Czesław Rakoczy. Proces przygotowania i złożenia wniosku koordynował Wiceprezes Towarzystwa i Radny Gminy Lipinki Jan Ślusarz. Wszystkim zaangażowanym, także wspierającym „Jastrzębca” pracownikom Urzędu Gminy Lipinki, składamy gorące podziękowania.

Jaki zakres planowanych prac?

Kosztorys zaplanowanych prac remontowych opiewa na ponad 89 tysięcy złotych. Towarzystwo wykorzysta bowiem także pieniądze zebrane na corocznych kwestach w 2018 i 2019 roku (12 285,81 zł). W ramach kolejnych prac remontowych odkopane i wzmocnione zostaną fundamenty, wykonana izolacja pionowa, a wokół Kaplicy Straszewskich powstanie drenaż opaskowy. Odnowione zostaną detale kamienne – schody, podesty oraz cokoły. Planowane jest również odnowienie przepięknych drzwi zewnętrznych.

To zrobiliśmy do tej pory

Przypomnijmy, że podczas ośmiu zorganizowanych do tej pory zbiórek publicznych na obu lipińskich cmentarzach wolontariusze zebrali łącznie sumę 46 192,05 zł. Ze środków tych w 2014 wydano 7 tys. zł na przygotowanie projektu remontu Kaplicy Straszewskich wraz z kosztorysem i stosowną dokumentacją. Za resztę zebranej do tej pory sumy oraz wykorzystując dotacje z Fundacji PGNiG (30 tys. zł) oraz Fundacji PGE (18 tys. zł) i środki własne TPZL „Jastrzębiec” (3 tys. zł), w latach 2017-2018 wykonaliśmy kompleksowy remont dachu kaplicy (koszt 77 tys. zł). Do wykorzystania pozostaje wspomniana wcześniej kwota 12 285,81 zł, która pochodzi ze zbiórek publicznych w 2018 i 2019 roku.

IX Kwesta Listopadowa za dwa tygodnie

Pomimo niepewności, jak wyglądał będzie w tym roku dzień Wszystkich Świętych, Towarzystwo „Jastrzębiec” prowadzi działania zmierzające do zorganizowania w tym roku IX Kwesty Listopadowej na rzecz remontu Kaplicy Straszewskich. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy pragną włączyć się w tę zbożną inicjatywę. Prosimy o kontakt pod tel. 600 605 588 lub na maila: biuro@towarzystwojastrzebiec.pl

Warto dołączyć do tej pięknej i pożytecznej inicjatywy! Razem budujemy Wielką Historię!